life2.jpg

ŻYCIE I ZDROWIE

NAJCHĘTNIEJ WYBIERANY PAKIET PRZEZ KLIENTÓW

Ubezpieczenie przeznaczone dla osób, które chcą:

 

  • dać poczucie pewności swoim najbliższym                     i zabezpieczyć ich na wypadek swojej śmierci,

  • otrzymać zastrzyk gotówki na wypadek swojego   leczenia zaistniałego w wyniku wypadku lub choroby,

  • otrzymać świadczenie na wypadek śmierci swoich rodziców celem np. przeznaczenia na koszty  pogrzebu lub na inny dowolny cel

 

 

Życie Ubezpieczonego:

Śmierć Ubezpieczonego:........................................60.000 zł

wskutek NW:..........................................................110 000 zł

wskutek NW przy pracy: ..................................... 160 000 zł

w wyniku wypadku komunikacyjnego: ..............160 000 zł

wskutek zawału serca lub udaru mózgu..............80 000 zł

Wypadek Ubezpieczonego:

Niezdolność do pracy zarobkowej Ubezpieczonego

w wyniku Nieszczęśliwego wypadku:...................25 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego

w wyniku Nieszczęśliwego wypadku....................55 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego

w wyniku Zawału serca lub Udaru mózgu...........30 000 zł

Uraz Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego

wypadku niepowodującego Trwałego uszczerbku

na zdrowiu (np.skręcenie,zwichnięcie).................40 000 zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku:

- choroby:  60zł/dzień ............................................12 000 zł

- nieszczęśliwego wypadku:  120zł/dzień.............12 000 zł

- wypadku komunikacyjnego:  220zł/dzień..........22 000 zł

- wypadku przy pracy:  190zł/dzień.......................19 000 zł

- zawału serca lub udaru mózgu: 130zł/dzień.....26 000 zł

Zdrowie Ubezpieczonego:

- poważne zachorowanie: (wariant rozszerzony)..6 000 zł

- poważna operacja Ubezpieczonego.................... 3 000 zł

- Assistance Medyczny.................................................... 0 zł

- Usługi medyczne dla Ubezpieczonego...................... TAK

Rodzina Ubezpieczonego:

- Śmierć Rodzica: ......................................................2 000 zł

- Śmierć Rodzica w wyniku

  Nieszczęśliwego wypadku: ....................................4 000 zł

 

SKŁADKA MIESIĘCZNA: .............................................120 zł