Rodzina na plaży

WARIANT 1

Z myslą o Twoim Zdrowiu

Śmierć: 40 000 zł

Uszczerbek:  400 zł za 1% uszczerbku

Urodzenie dziecka:  brak

Śmierć teściów/rodziców: brak

Składka:

58 zł m-c

Happy Family w parku

WARIANT 2

Z myślą o Twoim Zdrowiu VIP

Śmierć: 60 000 zł

Uszczerbek: 550 zł za 1% uszczerbku

Urodzenie dziecka: brak

Śmierć rodziców: 2000 zł

Składka:

99 zł m-c

Happy Family w przyrodzie

WARIANT 3

Z myślą o Tobie i Bliskich

Śmierć: 20 000 zł

Uszczerbek: 300 zł za 1% uszczerbku

Urodzenie dziecka:  800 zł

Śmierć teściów/rodziców: 1200 zł

Składka:

53 zł m-c