nw.jpg
NNW

jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Obejmuje wypadki powstałe na terenie RP oraz poza jej granicami.Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na uszkodzeniu ciała,powodujące trwałe inwalidztwo lub śmierć osoby ubezpieczonej.
Osobami ubezpieczonymi z reguły są kierujący pojazdem oraz pozostali pasażerowie.